PIT 38: Kto powinien go złożyć?

0
523

Jeżeli grywasz na giełdzie, wszystkie uzyskane w ten sposób przychody podlegają obowiązkowemu rozliczeniu podatkowemu. Do rozliczenia podatku od przychodów uzyskanych w ten sposób służy formularz PIT-38.

Dochód z giełdy jest opodatkowany ryczałtem wynoszącym 19%. Formularz PIT-38 wykorzystywany jest przez podatników, którzy muszą rozliczyć z Urzędem Skarbowym zysk kapitałowy. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, rozliczenie PIT-38 wypełniają oosby, które:

– zyski uzyskały w wyniku zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, udziałów w spólkach z osobowością prawną
– zyski uzyskały w wyniku przejęcia udziałów w spółkach

W celu rozliczenia zeznania podatkowego musimy posiadać dokumenty potwierdzające wysokość naszych przychodów w przeciągu całego roku podatkowego. Taką informację najcześciej możesz uzyskać w biurze maklerskim. Jeżeli w przeciągu roku korzystaliśmy z więcej niż jednego biura maklerskiego, każde z nich zobowiązane jest przedstawić nam oddzielny dokument PIT-8C świadczący o wysokości naszych przychodów. Jeżeli sprzedaż, której dokonaliśmy, odbyła się poza rachunkiem inwestycyjnym, w celu rozliczenia się z Urzędem Skarbowym, musimy samodzielnie wypełnić rozliczenie podatkowe PIT-38. Podatnik ma obowiązek przygotować informację PIT-8C w dwóch egzemplarzach oraz przekazać jeden z nich fiskusowi do końca lutego roku następującemu po rozliczanym roku podatkowym. W deklaracji podatkowej, biuro maklerskie ma obowiązek uwzględnić dane obejmujące uzyskane przez podatnika przychody wynikające ze sprzedaży akcji oraz obligacji oraz poniesionych z tego tytułu kosztach w przeciągu całego roku podatkowego. Jeżeli w czasie jego trwania nie dokonamy żadnej transakcji sprzedaży, biuro maklerskie nie ma obowiązku wystawienia nam wspomnianej deklaracji, a tym samym my nie musimy martwić się rozliczeniem z Urzędem Skarbowym.

Zeznanie podatkowe każdy z podatników ma obowiązek złożyć do końca kwietnia. Pamiętaj, że sprzedaż akcji oraz papierów wartościowych na giełdzie zawsze jest opodatkowana, nawet wtedy gdy w jej wyniku podatnik nie otrzymał przychodu. Taka sytuacja może zdarzyć się, jeżeli transakcję tą regulowała umowa cywilnoprawna. PIT-38 nie musisz wypełniac jednak, jeżeli przychody które zgromadziłeś w przeciągu roku pochodziły z prowadzenia własnej działalności kapitalowej.