Metody wychowawcze w przedszkolu – jakie podejście jest najlepsze?

0
224

W przypadku przedszkola znaczenie ma nie tylko lokalizacja, wielkość grupy przedszkolnej, nowoczesność budynku oraz zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa dzieciom. Ogromna znaczenie ma także program dydaktyczno-wychowawczy, czyli sposób przekazywania dzieciom wiedzy i metody rozwojowe.

Tradycyjne “wychowanie” przedszkolne

Tradycyjny model nauczania w dalszym ciągu jest stosowany, a bazuje on na przeciwstawieństwach pomiędzy dobrym i złym. Podkreśla to jedynie nierówność traktowania i często buduje niezdrową konkurencyjność między dziećmi. Tradycyjny model wychowawczy, bowiem przewiduje istnieje nagród i kar.

Takie metody pomagają zapanować nad grupą, ale nie są efektywne w sposób, w jaki powinny. Dzieci uczą się pewnych wzorców w ten sposób, które powtarzają, np. w celu otrzymania pochwały czy słodyczy za zrobienie czegoś. Nie robią tego, bo tak należy, ale ze względu na korzyści. Takie podejście nie uczy dzieci samodzielnego myślenia i podejmowania właściwych wyborów, a raczej uległości i powtarzania schematu.

Z kolei kary u dzieci nie wywołują refleksji na temat złego uczynku, a jedynie powodują strach przed naganą czy negatywnym odbiorem ze strony rówieśników.

Zmiany są konieczne

Zmiany w prowadzeniu zajęć wychowawczych w przedszkolach są potrzebne, by wypracowywać prawidłowe wzorce i uczyć dzieci odpowiedniego toku myślowego. Konieczne jest bardziej indywidualne podejście do każdego dziecka, ponieważ ich potrzeby są różne. Często złe zachowanie nie jest kwestią kaprysu, a poważniejszego problemu.

Dziecko powinno mieć także swobodę potrzebną do odpowiedniego rozwoju i czas na adaptację. Takie możliwości oferuje na przykład przedszkole Szczecin. Niestety, w wielu przedszkolach wciąż powielane są stare wzorce, jak przymus (np. przymus jedzenia, leżakowania czy wykonywania poleceń bez sprzeciwu)

Należy pamiętać, że jako rodzic masz możliwość zasięgnięcia informacji od nauczyciela na temat podręczników, metod nauki czy programu dydaktycznego w danej placówce. Masz także prawo zapytać o kompetencje i doświadczenie nauczycieli. Ważne jest, że każde dziecko rozwija się trochę inaczej i w innym tempie, więc indywidualne podejście do dziecka w placówce jest ważne. Dobrze, jeżeli oferuje ona możliwość indywidualnego toku nauczania lub formy pracy wyrównawczej.