Dostępność na równym poziomie – o programie Dostępność Plus

0
483

Niektórzy przedstawiciele społeczeństwa mają szczególe potrzeby i wymagają odpowiednich warunków, by móc swobodnie uczestniczyć w życiu publicznym i społecznym. Z pomocą przychodzą specjalne programy wspierające rozwój infrastruktury i usług z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność Plus dla osób niesłyszących

Jednym z takich programów jest Dostępność Plus, który wspiera modernizację ośmiu sektorów w celu dopasowania ich możliwości do warunków członków społeczeństwa o szczególnych potrzebach. Należą do nich: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Program Dostępność Plus wspiera w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne, szczególnie dbając o osoby głuche i głuchonieme. Mają one często problemy z czytaniem i rozumieniem tekstu czytanego, a dodatkowo napotykają barierę komunikacyjną z powodu braku odpowiednio przeszkolonych urzędników czy przygotowanych stref publicznych do ich potrzeb. Przez to ich życie w społeczeństwie jest trudniejsze. W tym celu zostało stworzone oprogramowanie Migam, które ma służyć jako tłumacz online. Pozwala na zdalny dostęp do tłumaczy języka migowego. Dzięki zdalnemu połączeniu video osoba niesłysząca jest w stanie skorzystać z pomocy tłumacza niemal w dowolnym miejscu. Korzysta z niego obecnie blisko 5 000 placówek różnego rodzaju.

Finansowanie dla Programu

Dostępność Plus to projekt rozwojowy, który zaplanowano długoterminowo. Wymaga jednak odpowiednich nakładów finansowych – szacuje się, że projekt kosztuje ok. 23 mld złotych. Fundusze są pozyskiwane z kilku źródeł. Po pierwsze, pieniądze pochodzą z funduszy europejskich – EOG i norweskie fundusze. Po drugie, wsparcie zapewniane jest przez środki krajowe, tj. budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON.