Dostępność na równym poziomie – o programie Dostępność Plus

0
579

Niektórzy przedstawiciele społeczeństwa mają szczególe potrzeby i wymagają odpowiednich warunków, by móc swobodnie uczestniczyć w życiu publicznym i społecznym. Z pomocą przychodzą specjalne programy wspierające rozwój infrastruktury i usług z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność Plus dla osób niesłyszących

Jednym z takich programów jest Dostępność Plus, który wspiera modernizację ośmiu sektorów w celu dopasowania ich możliwości do warunków członków społeczeństwa o szczególnych potrzebach. Należą do nich: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Program Dostępność Plus wspiera w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne, szczególnie dbając o osoby głuche i głuchonieme. Mają one często problemy z czytaniem i rozumieniem tekstu czytanego, a dodatkowo napotykają barierę komunikacyjną z powodu braku odpowiednio przeszkolonych urzędników czy przygotowanych stref publicznych do ich potrzeb. Przez to ich życie w społeczeństwie jest trudniejsze. W tym celu zostało stworzone oprogramowanie Migam, które ma służyć jako tłumacz online. Pozwala na zdalny dostęp do tłumaczy języka migowego. Dzięki zdalnemu połączeniu video osoba niesłysząca jest w stanie skorzystać z pomocy tłumacza niemal w dowolnym miejscu. Korzysta z niego obecnie blisko 5 000 placówek różnego rodzaju.

Finansowanie dla Programu

Dostępność Plus to projekt rozwojowy, który zaplanowano długoterminowo. Wymaga jednak odpowiednich nakładów finansowych – szacuje się, że projekt kosztuje ok. 23 mld złotych. Fundusze są pozyskiwane z kilku źródeł. Po pierwsze, pieniądze pochodzą z funduszy europejskich – EOG i norweskie fundusze. Po drugie, wsparcie zapewniane jest przez środki krajowe, tj. budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.