Czy udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej to obowiązek każdego z nas?

0
762

Udzielenie pierwszej pomocy to nasz obowiązek. Czy jednak rzeczywiście każdy z nas wie jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia? Jeśli nie wiesz to koniecznie powinieneś nadrobić zaległości w tym zakresie. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z otwartego kursu pierwszej pomocy dla każdego.

Pierwsza pomoc przedmedyczna to obowiązek

Niestety nie każdy zdaje sobie sprawę, że zgodnie z obowiązującym polskim prawem w razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Mało tego uchylenie się od tego obowiązku, może skutkować odpowiedzialnością karną. W szczególności tego typu przypadki są znane w sytuacji wypadku drogowego. Kierowca, który nie udzielił pomocy na miejscu zdarzenia zagrożony jest karą aresztu, grzywny oraz zakazowi prowadzenia pojazdów. Warto wiedzieć, że może wystąpić wyjątek od tej zasady, pod warunkiem, że udzielanie pierwszej pomocy może spowodować, że zagrożone jest życie bądź zdrowie osoby podejmującej się udzielania pierwszej pomocy. Jednak w tym przypadku nie uchyla to odpowiedzialności od obowiązku jakim jest powiadomienie odpowiednich służb. Odchodząc jednak od kwestii prawnych, nie ma co do tego wątpliwości, że udzielenie pomocy osobie w potrzebie jest po prostu zgodne z etyką i jakimkolwiek systemem wartości. Żeby jednak takowej pomocy udzielić trzeba najpierw znać podstawy dotyczące udzielania pierwszej pomocy.

Zakres pierwszej pomocy

Zakres pierwszej pomocy jest bardzo precyzyjnie określony. Jest to po pierwsze zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Po drugie sprawdzenie stanu osoby poszkodowanej. Po trzecie, zapewnienie sobie pomocy i wezwanie wyspecjalizowanych służb. Następnie do obowiązków osoby udzielającej pierwszej pomocy należy uruchomienie tak zwanego łańcucha ratunkowego (resuscytacja, zatamowanie krwotoku, działania przeciwwstrząsowe). Końcowe elementy, o których należy pamiętać to ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bezpiecznej oraz wykonanie pozostałych czynności ratunkowych w zależności od potrzeby i od stanu osoby poszkodowanej.

Więcej na temat kursu pierwszej pomocy na https://savealife.pl/